Mobil logo 2021

Vi har blivit Kranmärkta

Vi har fått hållbarhetsmärkning för vår kranvattenanvändning!

Kranvattnet är Sveriges mest kontrollerade och miljövänliga livsmedel. Det är livsviktigt för oss alla och som vi därför måste skydda och värna om!

Att vi är en kranmärkt anläggning innebär att vår arbetsplats och hela verksamhet så som hotell, spa och konferens är helt fri från flaskvatten.

Kranvatten är mycket bättre än förpackat vatten. Förpackat vatten kräver tillverkning och tunga transporter och orsakar onödiga utsläpp och avfall. Kranvatten är alltid lokalproducerat och distribueras i ledningar, vilket är mycket energisnålt. Att producera och leverera en liter förpackat vatten kräver minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen.

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Genom kranmärkningen visar vi att vi tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

Läs mer om Kranmärkt på Svenskt Vatten >

Hotell

Konferens

Restaurang

Spa

Välkommen till oss!

+46 (0) 430-230 76